Malzeme Listesi

 • Arduino Uno
 • LED
 • 220 ohm Direnç
 • Breadboard
 • Jumper Kablolar

Projenin Amacı

Herhangi bir mikrodenetleyici öğrenirken, o mikrodenetleyici ile yapılan ilk projeye “Blink” adı verilmektedir. Bu nedenle temel seviye Arduino proje çalışmalarını anlatacağımız yazı dizimize “Blink” projesi ile başlıyoruz. Blink projesinde amaç, Arduino’nun çıkış pinlerine bağlanan LED’i belirlenen zaman aralıklarından yakıp söndürmektir.

Bu yazı ile birlikte ilk Arduino projenizi gerçekleştirmiş olacaksınız. İyi okumalar… 🙂

Devre Bağlantısı

 • Arduino projeleri iki aşamadan oluşur. Bunlar yazılım ve donanımdır. Donanım, yapacağımız Arduino projesinde kullanacağımız sensör, direnç, LED vb. devre elemanlarını kapsar. Yazılım ise Arduino IDE programında yazıp Arduino üzerindeki mikrodeneyleyiciye gönderdiğimiz kodlardır.
 • Kodlamaya geçmeden önce aşağıda gösterilen devre, breadboard üzerinde kurulmalıdır.
D:\Maker Atölye Temel Eğitimler İçerik\Amazing Snaget.png

Devre Bağlantısının Açıklaması

 • LED’i belirlenen zaman aralığında yakıp söndürmek için kullanacağımız devrede dikkat edilmesi gereken en önemli nokta kullanacağımız LED’e seri bir direnç takmaktır.LEDler Arduino’nun çıkış pinindeki 5V geriliminden daha düşük gerilimlerde çalıştıkları için bu seri direnci takmak durumunda kalıyoruz.
 • Bu uygulamada biz LED’in anot(+) terminalini Arduino’nun 8.pinine bağladık. Bu da Arduino’nun 8.pinine belirlediğimiz zaman aralıkları ile gerilimi gönderip keseceğimiz anlamına geliyor.Bu işlemi de kod ile hallediyoruz. Siz uygulamanızda LED’i 8.pine  takmak yerine diğer dijital pinleri kullanabilirsiniz.

Arduıno Kodları

 • Arduino IDE programı açılır ve aşağıda gösterilen kodlar yazılır.
 • Arduino IDE programını buradan indirebilirsiniz.
 • Kodlar aşağıdaki resimde gösterildiği gibi yazıldıktan sonra  Arduino’ya yüklenir.
 • Yükleme sonucunda LED’in 1’er saniye aralıklarla yanıp söndüğü gözlemlenmelidir.
 • “delay” fonksiyonu içindeki değeri değiştirerek LED’in yanıp sönme süresini değiştirebilirsiniz.
 • delay fonksiyonu içerisine yazılan değer ms(milisaniye) cinsinden yazılmalıdır.
C:\Users\Yasin\Desktop\Maker Atölye Temel Eğitimler İçerik\Maker Atölye Arduino Projeleri Kitapçığı\Kod_Blink.png

Kodların Açıklaması

 • Arduino IDE ortamında programımızı yazarken kullanacağımız iki temel bölüm vardır. Bu bölümler “void setup” ve “void loop” bölümleridir. Verilen isimlerden de anlaşılacağı üzere,“void setup” bölümü, kodların sadece tek sefer işleneceği bölgedir.“void loop” bölümü ise kodların sürekli bir döngü şeklinde işleneceği bölgedir. Kod yazarken bu kurala dikkat edilmelidir.
C:\Users\Yasin\Desktop\Maker Atölye Temel Eğitimler İçerik\Maker Atölye Arduino Projeleri Kitapçığı\1.Proje (Blink)\Kod_Blink_2.png
 • Kontrol edilmek istenen devre elemanının(led,buzzer, sensör vs.) bağlanmış olduğu pinlerin modu program içerisinde belirlenmelidir. Toplamda iki adet mod vardır. Bunlar; “INPUT(Giriş)”ve “OUTPUT(Çıkış)” modudur. Eğer Arduino pininden devre elemanına bir sinyal göndereceksek o zaman o ilgili pin OUTPUT(Çıkış) olarak ayarlanmalıdır. Devre elemanından bir değer okuyacağımız durumlarda ise yani devre elemanından Arduino pinine bir very akışı olacaksa bu durumda da ilgili pin INPUT(Giriş) olarak ayarlanmalıdır. Bu ayar Arduino programında “pinMode” komutu ile yapılmaktadır.
 • Arduino programında giriş çıkış pinlerini kontrol edebildiğimiz 4 temel kod bulunmaktadır.        
 • Bunlar;

digitalWrite() : Tanımlanan Arduino pinine 1 (HIGH | 5V) veya 0 (LOW | 0V) bilgisinin gönderilmesini sağlar.

digitalRead() : Devre elemanlarından gönderilen dijital sinyallerin (1 veya 0) ilgili Arduino pini aracılığı ile okunmasını sağlar.

analogWrite() : Tanımlanan Arduino pinine analog değer gönderilmesini sağlar.

analogRead() : Devre elemanından gönderilen analog sinyallerin ilgili Arduino pini aracılığı ile okunmasını sağlar.

Proje Kodları

Proje kodlarına buradan ulaşabilirsiniz.

Proje Videosu

Tags: , , , , , , ,