02. ARDUINO PROJE | KARA ŞİMŞEK DEVRESİ

Malzeme Listesi

 • Arduino Uno
 • LED
 • 220 ohm Direnç
 • Breadboard
 • Jumper Kablolar

Projenin Amacı

Blink uygulaması ile anlatılmak istenen dijital mantık kavramının pekiştirmek. Bununla birlikte programlama kısmında farklı komut ve programlama tekniklerinin kullanılmasını sağlamak. Kara şimşek devresi projesi, bu anlamda sizi hem devre bağlantısı hem de kodlama kısımlarında yeni bilgiler kazanmanızı sağlayacaktır.

Proje Yapım Aşamaları | Elektronik Devre

Devre Bağlantısı

Kara şimşek devre bağlantısı

Devre Bağlantısının Açıklaması

Kara şimşek devresi ile Blink uygulamasında kullanılan devrenin tek farklı tarafı kara şimşek devresinde birden fazla LED kullanılmış olmasıdır. LEDlerin herbiri farklı zaman aralıklarında çalıştıralacağından Arduino’nun farklı pinlerine bağlanmıştır.

Proje Yapım Aşamaları | Arduıno Kodları

Arduıno Kodları

Kara şimşek devresi kodları

Kodların Açıklaması

 • Kara şimşek devresi projesinin kodları, yukarıda hazırlamış olduğumuz kodların dışında, herbir pini tek tek açıp kapatarak da yazılabilirdi. Ancak bu yöntem kod kalabalığı yaratacağından diziler ve for döngüsü yöntemi kullanılmıştır.
 • LEDlerin bağlı olduğu pinler(13,12,11,10) dizi elemanları olarak atanmıştır. For döngüsü ile de bu dizideki elemanların herbiri daha az kod satırı kullanılarak kontrol edilmiştir.

Dizi (Array) Nedir?

 • Diziler aynı veri tipine sahip olan değişkenlerin aynı isim altında toplanması anlamına gelmektedir. Bu sayede yukarıdaki programda da olduğu gibi tek bir isimle birden fazla değişkene (yukarıdaki programda Arduino pinleri) erişebiliriz. Bu durumda bize kod içerisinde kolaylık sağlar.
 • Eğer dizi yukarıdaki programda olduğu gibi “int(integer)” veri tipinde tanımlanmışsa dizinin elemanları da integer türünde yani sayısal değerlerden seçilmelidir.

“for” Döngüsü Nedir?

 • for döngüsünün, hemen hemen bütün programlama dillerinde en fazla kullanılan döngü çeşidi olduğunu söylesek yanılmayız diye düşünüyorum. Genel olarak döngüler sonlandırma koşulu sağlanıncaya kadar aynı kodları defalarca yapan yapılardır. Dolayısıyla genellikle tekrar eden işlemlerde işimizi kolaylaştırırlar.
 • For döngüsünde öncelikle döngüde kullanılacak olan değişken(yukarıdaki kodda i, j ve k) tanımlanır. Tanımlanan bu değişkene bir başlangıç değeri atanmalıdır(Örnek: int i = 10). Ardından döngünün sınırlarını belirleyen bir koşul ifadesi yazılmalıdır(Örnek: i<=13). Son olarak ise değişken içindeki değerin ne şekilde değişeceği bilgisi belirtilmelidir(Örnek: i++). Bu sistem, belirtilen koşul bozulana kadar devam eder.

Proje Kodları

Proje kodlarına buradan ulaşabilirsiniz.

Proje Videosu

Tags: , , , , , ,