05. ARDUINO PROJE | LED PARLAKLIĞININ KONTROLÜ

Malzeme Listesi

  • Arduino Uno
  • LED
  • Direnç (220Ω)
  • Potansiyometre (10K)
  • Breadboard
  • Jumper Kablolar

Projenin Amacı

Potansiyometreyi kullanarak, aynı bir fırının sıcaklığını ayarlar gibi veya hoparlörün ses seviyesini ayarlar gibi LED parlaklığının kontrolü yapılacak.

Bu projede kullanacağımız kodlar Arduino ile Seriport Ekranı Uygulaması projesindeki kodlara benzer olacak. Ancak önceki uygulamada hatırlayacağınız üzere potansiyometredeki değerleri seriport ekranına yazdırıyorduk. Bu uygulamada ise değerleri Arduino’nun çıkış pinine gönderip LED parlaklığını kontrol edeceğiz.

Proje Yapım Aşamaları| Elektronik Devre

Devre Bağlantısı

LED parlaklığının kontrolü devre bağlantısı

Devre Bağlantısının Açıklaması

Kurduğumuz devrede potansiyometre gerilim bölücü olarak çalışmaktadır. Yani potansiyometre 0V ile 5V arasındaki bütün gerilim değerlerini bize verecektir. Biz de potansiyometre ile ayarlanan bu gerilim değerlerini A0 pinine göndeririz. Bu gerilim değerleri burada Arduino’nun anlayabileceği değerlere dönüştürülür.  Dönüştürülen bu değerleri LED’in bağlı olduğu PWM pinine göndererek parlaklığını değiştirebiliriz.

DİKKAT: Devrede dikkat edilmesi gereken en önemli nokta şudur. LED mutlaka Arduino’nun PWM pinlerinden birine bağlanmalıdır. Arduino’nun PWM pinleri; 3, 5, 6, 9, 10 ve 11. pinlerdir.

Peki neden PWM pinlerini kullanmak zorundayız?
Arduino da bulunan A0 – A5 arasındaki pinlerin hepsi esasında ADC ADC(Analog to Digital Converter – Analog Dijital Dönüştürücü) adı verilen elemanların girişleridir. Bu elemanlar analog değerleri dijital değerlere dönüştürür. Fakat elde edilen dijital değerler PWM sinyalleri şeklinde olur. Bu nedenle elde edilen bu PWM sinyallerini düzgün bir şekilde görebilmek için mutlaka PWM çıkış pinleri kullanılmalıdır.

Proje Yapım Aşamaları| Arduıno Kodları

Arduıno Kodları

LED parlaklığının kontrolü kodları

Kodların Açıklaması

Potansiyometre, seriport uygulaması projesinde olduğu gibi burada da gerilim bölücü görevinde kullanılır. Potansiyometre aracılığıyla 0V ile 5V arasında gerilim değerleri elde edilir. Elde edilen bu değerler Arduino’nun A0 pinine gönderilip “analogRead” komutu ile okunur.

A0 pininden okunan değerler 0 – 1023 arasında olmaktadır.

Peki 0 – 1023 değerlerinin anlamı nedir?
Arduino dijital mantık ile çalışan bir mikrodenetleyicidir. Dolayısıyla eğer analog değer üreten bir donanıma sahipseniz ve bu analog değerleri kullanarak Arduino’da işlem yapmak istiyorsanız o zaman analog değerleri dijital değerlere çevirmek zorundasınız. Bu işlemi yapmak için gerekli olan elemanlara ise ADC(Analog to Digital Converter – Analog Dijital Dönüştürücü) adı verilmektedir. Şimdi bir de başımıza ADC çıktı diye endişelenmenize gerek yok. Çünkü Arduino üzerinde hali hazırda 6 tane ADC modülü bulunmaktadır. Arduino üzerinde bulunan A0 – A5 pinleri esasında ADC modüllerini girişleridir. Bu ADC modülleri 10 bit değerine sahiptir. Yani toplamda 210 = 1024 tane değer okuyabilmektedirler. İşte potansiyometre ile Arduino’nun A0 pinine gönderdiğimiz 0V – 5V değerleri esasında 0 – 1023 değerlerine karşılık gelmektedir.

Elde edilen 0 – 1023 değerleri tek başına bir işe yaramaz. Bu değerleri LED çıkışına göndermeliyiz ki LED parlaklığında bir değişim olsun. Ancak değerleri LED çıkışına göndermeden 0 – 255 arasına ölçeklememiz gerekmektedir.

Peki neden 0 – 255 arasına ölçeklememiz gerekiyor?
Bu durum da yine bit sayıları ile ilgilidir. Arduino’daki PWM pinleri 8 bittir. Yani toplamda 28 = 256 tane değer alabilmektedir. Bu nedenle “map” komutu kullanılarak potansiyometreden elde edilen 0 – 1023 arasındaki toplam 1024 tane değer, 0 – 255 arasına ölçeklenmelidir.

Ölçekleme işlemide gerçekleştirildikten sonra yeni değerler “analogWrite” komutu kullanılarak LED’in bağlı olduğu PWM pinine gönderilir. Bu sayede LED parlaklığının kontrolü gerçekleştirilebilir.

Proje Kodları

Proje kodlarına buradan ulaşabilirsiniz.

Proje Videosu

Tags: , , , , , ,