03. ARDUINO PROJE | BUTON İLE LED KONTROLÜ

Malzeme Listesi

  • Arduino Uno
  • LED
  • 220 ohm Direnç
  • 4.7 K Direnç
  • Buton
  • Breadboard
  • Jumper Kablolar

Projenin Amacı

Hatırlayacağınız üzere bu projeden önce Blink ve Kara Şimşek projelerini yapmıştık. Bu projelerde,Arduino’nun dijital pinlerini OUTPUT modunda kullanarak devre elemanlarına veri gönderdik. Buton ile LED kontrolü projesi ile birlikte dijital pinleri INPUT modunda kullanarak devre elemanlarından veri almaya başlayacağız.

Proje Yapım Aşamaları | Elektronik Devre

Devre Bağlantısı

Buton ile LED kontrolü devre bağlantısı

Devre Bağlantısının Açıklaması

Devrede normal LED bağlantısının dışında, buton bağlantısı yapılırken kullanılan 4.7K değerine sahip büyük bir direnç kullanımıştır. Buton ile birlikte bu direncin kullanılması sinyalin düzgün bir şekilde okunabilmesi adına önem taşımaktadır. Bu direnç devrede kullanım şekline bağlı olarak “pull-up” ve “pull-down” olarak adlandırılmaktadır.

Pull Up ve Pull Down Direnç Nedir?

Pull-Up ve Pull-Down dirençler devrelerde genellikle lojik değerler(0 ve 1) arasındaki geçişi bir buton aracılığıyla sağlamak için kullanılırlar. Aşağıdaki devrelerden de anlaşılacağı üzere pull-up direnç yapısında buton açıkken(butona basılmama durumu) mikrodenetleyicinin ilgili pininden  lojik-1 değeri(Vcc) okunur. Buton kapalı iken (butona basılma durumu) lojik-0 değeri (0V ) okunur. Pull- down direnç yapısı ise tam tersi mantıkta çalışır. Yukarıda yapmış olduğumuz uygulamada butona basıldığı zaman LED yansın istediğimiz için pull-down direnç yapısı kullanılmıştır. Eğer devre pull-up direnç yapısı ile kurulmuş olsaydı, LED sürekli yanık kalacak biz butona bastığımızda ise LED sönecekti.

Proje Yapım Aşamaları| Arduıno Kodları

Arduıno Kodları

Buton ile LED kontrolü kodları

Kodların Açıklaması

Arduino’nun 5V pininden alınan gerilim buton aracılığı ile anahtarlanır.Butona basıldığında 5V değeri digitalRead komutu ile okunur. Buton Arduino’nun 7.pinine bağlı olduğundan dolayı butona basılıp basılmadığı 7.pin üzerinden control edilir. Butona basıldığında 7.pinde “1 (5V)” değeri okunur.Butondan parmağımızı çektiğimizde ise 7.Pinden “0 (0V)” değerini okuruz.

“if” ve “else” komutlarının yardımı ile de butona basılıp basılmama durumu kontrol edilir. Bu kontrolün sonucuna göre de LEDler yakılır veya söndürülür.

Proje Kodları

Proje kodlarına buradan ulaşabilirsiniz.

Proje Videosu

Tags: , , , , , , , , ,